Privacy

Privacy

De volgende voorwaarden zijn bepalend voor alle gebruik van de Sex Advertenties Search website en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website (samen, de website). De website is eigendom van en wordt beheerd door Sex Advertenties Zoeken (“SAZ”). De Website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle hierin vermelde voorwaarden en alle andere gebruiksregels, beleid (inclusief, zonder beperking, SAZ Privacy) en procedures die van tijd tot tijd op deze Site door SAZ mogen worden gepubliceerd (Gezamenlijk de “overeenkomst”).

Lees deze overeenkomst aandachtig door voordat u de website gebruikt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de website, gaat u akkoord om gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet gebruiken of diensten gebruiken. Als deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod door SAZ, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 18 jaar oud zijn.

Uw Sex Advertenties Zoek Account en Site. Als u een blog / site op de website maakt, bent u verantwoordelijk voor het behoud van de beveiliging van uw account en blog, en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder het account optreden en andere acties die in verband met de blog zijn genomen. U mag de zoekwoorden niet op een misleidende of onwettige manier beschrijven of toewijzen aan uw blog, ook op een wijze die bedoeld is om te verhandelen op de naam of de reputatie van anderen. SAZ kan een omschrijving of trefwoord wijzigen die zij ongepast of onwettig acht, of Anders zou SAZ aansprakelijkheid kunnen veroorzaken. U moet SAZ onmiddellijk in kennis stellen van ongeautoriseerd gebruik van uw blog, uw account of eventuele andere schendingen van de beveiliging. SAZ zal niet aansprakelijk zijn voor handelingen of nalatigheden door U, met inbegrip van eventuele schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.
Verantwoordelijkheid van medewerkers. Als u een blog bewerkt, commentaar op een blog, postmateriaal naar de website, post links op de website, of op een andere manier maakt (of toelaat dat een derden maakt) materiaal beschikbaar via de website (elk dergelijk materiaal, “inhoud” ), U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en eventuele schade die voortvloeit uit die inhoud. Dit is het geval, ongeacht of de inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computer software bevat. Door inhoud beschikbaar te maken, garandeert u dat:
Het downloaden, kopiëren en gebruiken van de inhoud zal niet inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheim rechten van derden;
Als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u creëert, heb u (i) toestemming van uw werkgever gekregen om de inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot software, of (ii) een vrijstelling van uw werkgever Alle rechten in of naar de inhoud;
U hebt voldaan aan alle licenties van derden die betrekking hebben op de inhoud en hebben alle nodige zaken gedaan om succesvol door te gaan naar eindgebruikers om de vereiste voorwaarden te hebben;
De inhoud bevat geen of virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere schadelijke of vernietigende inhoud;
De inhoud is niet spam, is niet machine- of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar websites van derden te verplaatsen of de rankings van zoekmachines van derden te verhogen of illegale handelingen te bevorderen (zoals Als phishing) of de ontvangers misleiden over de bron van het materiaal (zoals spoofing);
De inhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of geweld aanwakkert tegen personen of entiteiten en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet;
Uw blog wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spamverbindingen op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongewenste promotiemethoden;
Uw blog is niet op een manier genoemd die uw lezers misleidt om te denken dat u een ander persoon of bedrijf bent. De URL of de naam van uw blog is bijvoorbeeld niet de naam van een andere persoon dan uzelf of bedrijf anders dan uzelf; en
U heeft, in het geval van inhoud die computercode bevat, nauwkeurig gecategoriseerd en / of beschreven van het type, de aard, de toepassingen en de effecten van de materialen, ongeacht of dit door de SAZ is aangevraagd of anderszins.

Door inhoud aan SAZ in te dienen voor opnemen op uw website, verleent u SAZ een wereldwijde, royalty-vrije en niet-exclusieve licentie om alleen de inhoud te reproduceren, te wijzigen, te wijzigen en te publiceren voor het weergeven, verspreiden en promoten van uw blog . Als u inhoud verwijdert, gebruikt SAZ redelijke inspanningen om deze van de website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de inhoud niet direct onbeschikbaar worden gemaakt.